Blog

Cinsel Taciz Suçu, Şartları ve Cezası Nedir? TCK madde 105 2024 ANTALYA

News

Cinsel Taciz Suçu, Şartları ve Cezası Nedir? TCK madde 105 2024 ANTALYA

Kendisine karşı birçok davada verilen kararların ardından David, Kaliforniya mahkeme sisteminin yozlaşmış bir komplonun parçası olduğunu iddia etti ve mahkemenin emrettiği ödemelere uymayı açıkça reddetti. 1968 yılında doğan Alkiviades David Kıbrıslı-İngiliz bir iş insanı ve aktör. 2008 yılında 28 ülkede şişeleme tesislerine sahip olan Leventis-David Group’un çoğunluk hissedarı oldu. Şirketleri arasında internet tabanlı televizyon sağlayıcısı FilmOn, evden alışveriş sitesi 9021, video akışı sitesi BattleCam ve modellik ajansı Independent Models yer alıyor. David, 2021’de The Daily Beast’e kendisini suçlayanlar hakkında “Nakit kaynaklarımı tamamen tükettiler” ithamında bulundu ve “Neyse ki, bana çok destek olan harika bir annem var; Tanrı ondan razı olsun” dedi. 2016 yılında iki davayı mahkeme dışında çözdü ancak ellerini boğazına koyduğunu ve sandalyesini duvara ittiğini iddia eden eski çalışan Lauren Reeves’e 5 milyon dolar ödemesine karar verildi.

İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlığı, bu tür https://www.roscasaresbasket.com/ların da daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Bu tür eylemler, gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımıyla birlikte sanal ortamda da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz suçu, sadece fiziksel ortamlarda değil, sosyal medya platformları, forum siteleri ve benzeri çevrimiçi mecralarda da işlenebilir. Suçun meydana gelebilmesi için faaliyetin, mağdurun rızası dışında gerçekleşmiş olması ve cinsel bir amaç taşıması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu, toplumdaki bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Bu kayıtlar, kimin ne zaman ve ne sıklıkta arandığını veya çağrı yaptığını gösteren verilerdir ve olayın oluş biçimine dair bilgiler verebilir. Ceza hukukuna göre “mesajla cinsel taciz” eylemi, cezalandırılabilir bir davranıştır. Eğer bir birey, başka bir kişiye mesaj aracılığıyla cinsel içerikli tacizde bulunuyor ve rahatsız edici mesajlar gönderiyorsa, bu hareket suç olarak kabul edilip yargı önüne taşınabilir. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir.

Suçların İçtimai

Ayrıca, faile 3 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir. Eğer cinsel taciz fiili bir çocuğa karşı işlenmiş ise, suçun nitelikli bir hali söz konusudur. Bu hâlde, faile, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülür. Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez.

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için faaliyetin cinsel bir amaç taşıması ve belirli bir veya birçok kişiye yönelik olması gereklidir. Eğer bu özellikler yoksa cinsel taciz yerine hakaret, tehdit veya kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi diğer suçlar söz konusu olabilir. Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanaşımına uğrar.

 • Bu suçu işleyen kişiler, her ne kadar aynı mağdura karşı birden fazla eylemde bulunsalar da, Türk Ceza Hukuku sisteminde “zincirleme suç” hükümleri devreye girebilir.
 • Cinsel taciz suçu, mağdurun hukuki korunması açısından önemli bir suç kategorisidir.
 • Ayrıca tanık, mağdur veya diğer kişiler üzerinde baskı ya da etki yapma girişimlerinde bulunması gerekir.
 • Hangi olayın taciz hangi olayın taciz olmadığını anlamak bazen zor olabiliyor, her somut olayda ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır.
 • Cinsel taciz suçlarından mağdur olan bireyler, bu suçun işlenmesi halinde doğrudan asliye ceza mahkemelerine başvuru yapabileceklerdir.

Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır. Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir. Rıza mağdurun ikrarı ile verilebileceği gibi toplanan delillerle zımmi rıza olarak da kabul edilebilir. David ise “Bu kadınların hiçbirine dokunmadım” diyerek tüm cinsel taciz iddialarını reddetti ve 2019’da Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesinde yaptığı çok sayıda duruşmada itirazda bulundu.

Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır. Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb.

Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir. Eylemin suç olarak kabul edilmesi için bir de mağdurun rızası olmaması gerekir. Rızanın varlığı her somut olay ışığında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Davranışlar mağdurun vücuduna temas şeklinde ani işlenebileceği gibi devamlı nitelikte de olabilir. Mağdura karşı söz, davranış ya da yazı bu suçun oluşması için yeterlidir.

Anayasa Mahkemesi’nden işyerindeki psikolojik taciz nedeniyle hak ihlali kararı

Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. Bu ilke uyarınca, suçtan sonra yürürlüğe giren ve fail lehine hükümler içeren kanun, hükümde ve infaz aşamasında dikkate alınmalıdır. Sanık hakkında mağdureye yönelik tehdit eylemleri sebebiyle zamanaşımı süresi içinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

Büyüklere yönelik cinsel taciz suçu bakımından üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmekte iken çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, bir kişiye sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atmanın cezası ağırdır. Sosyal medyadan taciz, mağdurun özel hayatına müdahale ve onu rahatsız etme şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir. Tacizin suç sayılması durumunda, failin alacağı hapis cezası 1 yıldan 2 yıla kadar olarak belirlenmiştir.

Cinsel taciz suçunun taksirle işlenebileceği kanunda düzenlenmediği için yalnızca kastla işlenebilir. Özel kast aranmakta olup, öğretide bazı yazarlar genel kastın da yeterli olduğunu düşünmektedir. Ancak örneğin topluma açık bir alanda, failin mağdura uzun uzun bakması cinsel taciz suçuna vücut vermeyecektir. Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Halk arasında “laf atma”, “arkadan cinsel sözler söyleme”, “sözlü taciz” olarak bilinir.

Cinsel Taciz Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Fail, fiziksel bir temasta bulunmak zorunda değildir; cinsel taciz sözlü ifadeler, yazılı mesajlar veya hareketlerle de işlenebilir. Önemli olan, faillerin davranışlarının mağduru cinsel yönden rahatsız etmesidir. Mağdura karşı yapılan cinsel içerikli el işaretleri veya mimikler.

 • Fıkrasına göre suçun belli kimseler tarafından işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.
 • Bu durumda, mahkeme cinsel taciz davasının düşürülmesine karar verebilir.
 • Cinsel taciz, kişinin beden bütünlüğüne, özel alanına veya cinsel onuruna saygısızlık teşkil eden ve cinsel nitelikte olan sözlü, yazılı veya fiziksel her türlü davranış olarak tanımlanabilir.
 • Tacizci tarafından yapılan açık ya da kapalı cinsel yorumlar, espriler ve kişiyi cinsel obje olarak gösteren ifadelerdir.
 • Örneğin, WhatsApp aracılığıyla yapılan görüntülü aramada mağdura yönelik cinsel içerikli sözler sarf etmek, bu suçu oluşturur ve şu şekilde cezalandırılır.
 • Cinsel taciz suçunun ispatlanması, genellikle yargılama sürecinde oldukça zorlu bir konudur.

Bu düzenlemelerle, cinsel taciz suçları daha etkin bir şekilde cezalandırılmakta ve mağdurların korunması güçlendirilmektedir. Kanunun belirttiği düzenlemeye göre, cinsel taciz suçu neticesinde mağdur, çalıştığı işi terk etmek, eğitim gördüğü okuldan ya da ailesinden ayrı olmak durumunda kalırsa, cinsel taciz eylemini gerçekleştiren kişi üzerinde verilecek ceza ağırlaşacaktır. Bu ağırlaştırılmış koşullar altında faile verilecek olan ceza bir yıldan az olamayacaktır. Zira bu suç için esas olan mağdurun rızası dışında rahatsız edilmesidir.

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz suçunun bazı nitelikli halleri vardır ki, burada şikayete bağlılık ilkesi geçerli olmayabilir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir. Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.

 • Eğer bu süre içerisinde kasıtlı başka bir suç işlenirse, sanığa ikinci kez HAGB kararı verilemez.
 • Maddesi uyarınca, belirli koşulların varlığı durumunda, mahkeme sanığın hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verebilir.
 • TCK’de düzenlenen her suçun maddi ve manevi unsurları vardır.
 • Cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla hareket etmesi bu suç için yeterlidir.
 • Cinsel taciz suçu diğer suçlardan içerik itibariyle farklıdır.

Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir. Yargıtay kararları çerçevesinde cinsel taciz suçuna dair bazı eylemler şunlardır. Birine yemek teklifi yapmak ya da telefon numarası vermeye çalışmak gibi davranışlar. Yolda yürürken ıslık çalıp, el işareti yapmak ya da takip etmek.

Ancak bu suçlar arasında şikayete bağlılık durumlarına veya suçun niteliğine bakılmaksızın, şüpheli ile mağdur arasında uzlaşma yöntemi önerilmekte ve kullanılabilmektedir. Yine de, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak sayılan bazı suç tipleri için uzlaşmanın mümkün olup olmadığına dikkat edilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında özel bir düzenleme yaparak, uzlaşma yönteminin bu tür suçlar söz konusu olduğunda kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mağdur olan kişi talepte bulunsa bile, cinsel suçlar bağlamında uzlaşma işlemi gerçekleştirilemez.

Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir. Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Cinsel taciz suçu, katalog suçlar arasında bulunmadığından dolayı, bu tür bir suç nedeniyle doğrudan telefon dinlemesi yapılması mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir. Telefon dinlemesi, belli başlı suçlar için yargı kararı ile izin verilen bir soruşturma yöntemi olup, cinsel taciz suçları bu kapsamda değerlendirilmez. Ancak, hukuk sürecinde delillerin toplanması aşamasında, telefon HTS kayıtları, yani arama ve çağrı detayları, mahkeme tarafından dosyaya eklenebilir.

Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir. Bu itirazların sonucunda verilen ret kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur ve kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır. Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren cinsel taciz suçu 105.

Hazırlanan “Suç Atlası”na göre, Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar”ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü. Mesajla tacizin cezası, oluşabilecek ruhsal veya fiziksel zararın derecesi ve mağdurun kişisel durumu gözetilerek belirlenir.

Cinsel taciz suçlarında, üst sınır şartı sağlandığı için basit yargılama usulü uygulanabilir. Ancak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri bulunuyorsa basit yargılama usulü uygulanmaz. Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır. Çocuğa karşı cinsel suçlarda da, yaş küçüklüğü unsuru bulunduğu için basit yargılama usulü uygulanmaz.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare